จ.ลำปาง เริ่มมาตรการงดเผาเด็ดขาดในที่โล่ง 60 วัน ฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฏหมาย

0
85

เริ่มขึ้นแล้วกับมาตรการบังคับใช้มาตรการห้ามเผา 60 วัน ห้ามประชาชนเผาในพื้นที่โล่งทุกชนิด และตามประกาศของจังหวัดลำปาง ในการห้ามมิให้บุคคลใดเผาป่า หรือเข้าไปกระทำการใดๆ ในเขตป่าครอบคลุมทุกพื้นที่ของจังหวัดลำปาง

     โดยได้เริ่มมีผลบังคับใช้ ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม-30 เมษายน 2563 เพื่อลดปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพของประชาชน ค่าฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ที่เกินค่ามาตรฐาน รวมไปถึงปัญหาการเกิดจุดความร้อนสะสม หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย

     สำหรับในวันนี้ จากข้อมูลเว็บไซท์ air4thai.pcd.go.th ได้มีการเปิดเผยข้อมูลคุณภาพอากาศ วันที่ 1 มีนาคม 2563 ณ เวลา 11.00 น. พบว่าค่าปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็ก หรือ PM2.5 ของจังหวัดลำปาง มีค่าที่ดีขึ้นในพื้นที่ ตำบลพระบาท อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง อยู่ที่ 58 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตำบลสบป้าด อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อยู่ที่ 49 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตำบลบ้านดง อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง อยู่ที่ 47 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ตำบลแม่เมาะ อำเภอแม่เมาะ จังหวัดลำปาง 48 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร โดยคุณภาพอากาศบางพื้นที่ เริ่มมีผลกระทบต่อสุภาพของประชาชน อันเนื่องมาจากบางพื้นที่ยังพบจุดความร้อนสะสมอยู่

ในระยะนี้ขอให้ประชาชนทั่วไปและกลุ่มเสี่ยง ยังคงต้องเฝ้าระวังสุขภาพ หากมีอาการทางสุขภาพ เช่น ไอ หายใจลำบาก ตาอักเสบ แน่นหน้าอก ปวดศีรษะ หัวใจเต้นไม่เป็นปกติ คลื่นไส้ อ่อนเพลีย ควรปรึกษาแพทย์ทันที

ที่มา.. https://region3.prd.go.th/topic/news/4338

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here