จังหวัดแพร่ แจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเฝ้าระวังอันตรายจากพายุฤดูร้อนช่วงวันที่ 3 – 5 มีนาคมนี้

0
108

 จังหวัดแพร่ แจ้งเตือนประชาชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมความพร้อมในการป้องกัน รับมือและลดผลกระทบจากพายุฤดูร้อนที่อาจเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 3 – 5 มีนาคมนี้

          นางกานต์เปรมปรีด์ ชิตานนท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ กล่าวว่า กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง(กอปภ.ก.) ได้ติดตามสภาวะอากาศและพิจารณาปัจจัยเสี่ยงต่างๆ และกรมอุตุนิยมวิทยา ได้ออกประกาศเรื่องพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน แจ้งว่า บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน จะทำให้พายุฤดูร้อนเกิดขึ้นในช่วงวันที่ 3 – 5 มีนาคม 2563 บริเวณภาคเหนือ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง รวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑล โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตก และฟ้าผ่า ซึ่ง กอปภ.ก. ประเมินและคาดการณ์เพื่อเฝ้าระวังสถานการณ์วาตภัย ฝนฟ้าคะนอง และลมกระโชกแรง ระหว่างวันที่ 3 – 6 มีนาคม 2563 ในพื้นที่ภาคเหนือ คือ จังหวัดเชียงราย พะเยา น่าน แพร่ อุตรดิตถ์ สุโขทัย กำแพงเพชร พิษณุโลก พิจิตร ตาก เพชรบูรณ์ นครสวรรค์ และอุทัยธานี

          ดังนั้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการป้องกัน รับมือ และลดผลกระทบจากสถานการณ์ดังกล่าว จึงขอให้ประชาชนในพื้นที่คอยติดตามข้อมูลข่าวสารสภาวะอากาศอย่างใกล้ชิด ระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง รวมถึงวาตภัยที่อาจเกิดขึ้นได้ ตรวจสอบบ้านเรือนและสิ่งปลูกสร้างให้อยู่ในสภาพมั่นคงแข็งแรง จัดเก็บสิ่งของและหาสิ่งปกคลุมผลผลิตทางการเกษตร และปฏิบัติตนให้ปลอดภัยจากพายุฤดูร้อน

          ทั้งนี้ ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง นายอำเภอ และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการเผชิญเหตุ แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และเตรียมพร้อมทั้งกำลังคน เครื่องมือ เครื่องจักรกล และอุปกรณ์ต่างๆ ในการเข้าช่วยเหลือผู้ประสบภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง หากประชาชนที่ต้องการความช่วยเหลือสามารถแจ้งได้ที่กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดแพร่ โทรศัพท์ 054 – 533 680 หรือสายด่วนนิรภัย หมายเลข 1784 ได้ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่มา.. https://region3.prd.go.th/topic/news/4567

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here