นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดันสาวงามชาติพันธุ์ ก้าวสู่เวทีการประกวด ธิดาชาติพันธุ์ลาหู่แดง ประจำปี 2563

0
125

ค่ำคืนวันที่ 3 มีนาคม 2563 นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่สาวงามในการประกวด ธิดาชาติพันธุ์ลาหู่แดง ประจำปี 2563  งานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาหู่แดง ( ปีใหม่กินวอ ) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานริมฝาย บ้านวนาหลวง ตำบลถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  โดยมีสาวงามชาติพันธุ์ลาหู่แดง เข้าร่วมการประกวดจำนวน  3 คน
 ผลการประกวด ตำแหน่งธิดาลาหู่ ประจำปี 2563 ได้แก่นางสาวชนันดา ทวีกิ่งเพชร  รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1นางสาวเสาวนีย์ มนตรีสถิต รับเงินรางวัล 3,000 บาท 
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2 นางสาวกิ่งประวีย์ ไพรรัตนาคีรี รับเงินรางวัล 2,000 บาท 
นอกจากนี้ยังมี ผู้เข้าร่วมการประกวด ชุดชาติพันธุ์ลาหู่แดงสวยงาม จำนวน 2 คน 
 ผลการประกวด ตำแหน่งชุดชาติพันธุ์ลาหู่สวยงาม ได้แก่ นางสาวพิมพ์ฟ้า ชลาลัยนิมิตร รับเงินรางวัล 5,000 บาท พร้อมสายสะพาย
 และรางวัล รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่นางสาวธิดารัตน์ ลาภวนารัก  รับเงินรางวัล 3,000 บาท
ทั้งนี้นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ได้กล่าวว่า ในฐานะที่เป็นลูกหลานคนแม่ฮ่องสอน ภูมิใจและรักในถิ่นกำเนิด ตั้งใจจะอนุรักษ์และสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของทุกชาติพันธุ์ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน เพื่อร่วมผลักดันและส่งเสริมการท่องเที่ยว

ที่มา.. https://region3.prd.go.th/topic/news/4530

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here