เชียงราย จัดอบรมปฏิบัติการป้องกัน โควิด19 และ PM 2.5

0
95

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนแกนนำหมู่บ้านจัดการสุขภาพให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด19 และป้องกันฝุ่นละออง PM2.5

                วันนี้ 10 มีนาคม 2563 ที่อาคารคชสาร อบจ.เชียงราย  อำเภอเมือง นายประจญ  ปรัญ์สกุน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำหมู่บ้านจัดการสุขภาพจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนการปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยมี พันจ่าเอก  สาคร  สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย เข้ร่วมกิจกรรม พร้อมด้วยบุคลากรทางการแพทย์ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ อสม.และกลุ่มพัฒนาสตรี จำนวน 100 คน จัดโดยสำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนป้องกันโรคด้วยตนเอง ให้ความรู้ ในการเฝ้าระวังป้องกันโรคติดเชื้อโรคโควิด19 และสร้างความตระหนักในการป้องกันโรคติดต่อ จัดวิทยากรให้ความรู้ มีการสาธิตการทำหน้ากากอนามัยแบบผ้า ป้องกันตนเอง และการสาธิตทำเครื่องกรองอากาศอย่างง่าย จากกลุ่มจิตอาสา สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานที่ 20 เชียงราย

นอกจากนี้อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือ  อสม.จังหวัดเชียงราย ได้ร่วมกันประการเจตนารมณ์ รวมพลังแก้ไขปัญหาผลกระทบต่อสุขภาพจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และโรคติดเชื้อไวรัสโควิด19

           ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย กล่าวว่า  จังหวัดเชียงรายขอให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุข และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น จะต้องให้ความรู้แก่ประชาชนให้ตระหนัก ป้องกันตนเองจากโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 สำหรับผู้ที่เดินทางมาจากประเทศที่ได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เสี่ยงการระบาดติดเชื้อโรคโควิด19 จะต้องปฏิบัติตามกฏหมาย จะต้องมีการกักตัวและเก็บตัวเองภายในระยะ 14 วันในพื้นที่ที่จังหวัดเชียงราย กำหนดไว้ โดยเฉพาะกลุ่มคนไทยที่กลับมาจากประเทศเกาหลีใต้ให้เจ้าหน้าที่และหน่วยงานต่างๆ เข้าไปให้ความรู้ และเฝ้าระวัง ดูแลให้ความช่วยเหลือถือว่าเป็นผู้สงสัย ไม่ใช้เป็นผู้ติดเชื้อโรค จะต้องปฏิบัติตนเก็บตัวเองอย่างถูกวิธีในระยะ 14 วัน ไม่ไปสัมผัสแพร่เชื้อให้กับคนอื่น ที่อยู่ใกล้ชิดเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อโรคไวรัสโควิด 19 อีกด้วย

ที่มา.. https://region3.prd.go.th/topic/news/4881

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here