ขนส่งลำพูนออกหน่วยเคลื่อนที่ให้บริการประชาชน ประจำเดือนเมษายน 2563

0
106

นางสาวสุชาดา พฤกษะวัน ขนส่งจังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า เพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน กำหนดให้บริการออกหน่วยเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถยนต์และรถจักรยานยนต์ทั่วไทย ในเดือน เมษายน 2563 ดังนี้

1. ณ ศูนย์บริการร่วมจังหวัดลำพูน ศูนย์การค้าแจ่มฟ้าช้อปปิ้งมอลล์ ชั้น 2 อ.เมือง จ.ลำพูน วันเสาร์ที่ 4 , 18 , 25 เมษายน 2563 เวลา 10.00 – 18.00 น.

2. ณ สำนักงานเทศบาลตำบลเหมืองง่า อ.เมือง จ.ลำพูน วันพุธที่ 8 เมษายน 2563 เวลา 09.00 – 12.00 น.

3. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอบ้านโฮ่ง อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูนวันเสาร์ที่ 11 เมษายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.

4. ณ สำนักงานขนส่งจังหวัดลำพูน สาขาอำเภอลี้ อ.ลี้ จ.ลำพูน วันเสาร์ที่ 18 เมษายน 2563 เวลา 08.00 – 12.00 น.

เจ้าของรถที่ประสงค์จะชำระภาษีรถประจำปี ให้เตรียม ใบคู่มือจดทะเบียนรถพร้อมด้วย หลักฐานการจัดทำประกันภัย ตาม พ.ร.บ คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ พ.ศ. 2535 และใบรับรองการตรวจสภาพรถ สำหรับรถยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 7 ปี และรถจักรยานยนต์ที่มีอายุการใช้งานครบ 5 ปี สามารถนำรถข้ารับการตรวจ สภาพได้ที่ สถานตรวจสภาพอกชน (ตรอ) สำหรับรถที่คงชำระภาษีเกิน 1 ปีแต่ไม่เกิน 3 ปี สามารถนำรถเข้ารับการตรวจสภาพได้ ทั้งที่สถานตรวจภาพรถเอกชน (ตรอ) และที่สำนักงานขนส่งจังหวัดหรือสาขาทุกแห่งที่ท่านสะดวก

ทั้งนี้ เจ้าของรถสามารถยื่นขอชำระภาษีได้ล่วงหน้า 3 เดือน ก่อนวันสิ้นอายุภาษี สอบถามเพิ่มเติมฝ่ายทะเบียนรถ โทรศัพท์ 0 5353 7325, 0 5352 5548 ต่อ 111

ที่มา.. https://region3.prd.go.th/topic/news/5085

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here