พิษโควิด-19 “ต้องเลื่อน” การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ลำพูนเกมส์”

0
119

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ในประเทศไทย หลายหน่วยงานได้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรม หรือการแข่งขันต่างๆออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย

          วันนี้ ( 13 มีนาคม 2563 ) นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน จึงได้ประชุมคณะกรรมการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ลำพูนเกมส์” รอบคัดเลือกภาค 5 ครั้งที่ 47 และกีฬาคนพิการแห่งชาติ รอบคัดเลือก ภาค 5 ครั้งที่ 37 หรือ “ลำพูนเกมส์” เพื่อหาแนวทางในการจัดการแข่งขัน โดยมติที่ประชุม เห็นควรเลื่อนการจัดการแข่งขันกีฬาแห่งชาติ จากเดิม กำหนดระหว่างวันที่ 7-16 พฤษภาคม 2563 เลื่อนเป็นระหว่างวันที่ 17 – 27 กรกฎาคม 2563 และ การแข่งขันกีฬาคนพิการแห่งชาติ  จากเดิม ระหว่างวันที่ 23 – 27 พฤษภาคม 2563 เลื่อนเป็นระหว่างวันที่ 1 – 5 สิงหาคม 2563 ทั้งนี้ การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ ครั้งที่ 47 ยังไม่มีการเลื่อนแต่อย่างใด

          อย่างไรก็ตาม คณะกรรมการจัดการแข่งขันฯ ได้มีความเป็นห่วงใยนักกีฬา ผู้ปกครอง เจ้าหน้าที่ดูแลในด้านต่างๆ ตลอดจนประชาชนที่มีส่วนร่วม จึงได้เน้นย้ำให้ทุกส่วนที่เกี่ยวข้องดูแล และอำนวยความสะดวก พร้อมเป็นเชิญชวนในชาวลำพูน ร่วมเจ้าภาพที่ดีในการจัดการแข่งขันดังกล่าว

ที่มา.. https://region3.prd.go.th/topic/news/5124

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here