นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ดันสาวงามชาติพันธุ์ ก้าวสู่เวทีการประกวด ธิดาชาติพันธุ์ลาหู่แดง ประจำปี 2563

ค่ำคืนวันที่ 3 มีนาคม 2563 นางนันทิยา วงศ์วานิชย์ นายกสมาคมสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานในพิธีมอบรางวัลให้แก่สาวงามในการประกวด ธิดาชาติพันธุ์ลาหู่แดง ประจำปี 2563  งานสืบสานวัฒนธรรมชาติพันธุ์ลาหู่แดง ( ปีใหม่กินวอ ) ครั้งที่ 3 ประจำปี 2563 ณ บริเวณลานริมฝาย บ้านวนาหลวง ตำบลถ้ำลอด อ.ปางมะผ้า จ.แม่ฮ่องสอน  โดยมีสาวงามชาติพันธุ์ลาหู่แดง...

ชาวลาหู่ บ้านวนาหลวง จัดงานวัฒนธรรมชาติพันธ์ในโอกาสวันปีใหม่ลาหู่

วานนี้ 3 มีนาคม 2563  ชาวลาหู่บ้านวนาหลวงจัดงานวัฒนธรรมชาติพันธ์ในโอกาสปีใหม่ ที่ลานสาธารณะข้างฝายน้ำล้น เพื่อเป็นการฉลองเทศกาลปีใหม่ชาวลาหู่  จัดให้มีการประกวดธิดาลาหู่และชุดลาหู่สวยงาม เพื่ออนุรักษ์การแต่งกายของชาติพันธ์และสร้างจิตสำนักให้กับเยาวชน ประชาชน ชาวลาหู่  เกิดความภาคภูมิใจในชาติพันธ์ของตน นอกจากนั้นยังมี  มินิคอนเสริต์รวมชาติพันธ์  ศิลปินประกอบด้วย นีก้อละ  นาแก่เวะ   จูดี้  ศิลปินชาวลาหู่  เดินทางมาจาก เชียงใหม่ เชียงราย และสาธารณรัฐเมียนมา   จุ้ย  เตน่ากู่  ศิลปินปะเกอญอ   จายหลาวเปิง  ...

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2563 จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน ขอเชิญร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2563 จังหวัดแม่ฮ่องสอน นายโยธิน ทับทิมทอง ผู้อำนวยการ ททท.สำนักงานแม่ฮ่องสอน กล่าวเชิญร่วมงานประเพณีปอยส่างลอง ประจำปี 2563 จังหวัดแม่ฮ่องสอน โดยในปีนี้การจัดงานประเพณีปอยส่างลอง ทั้งภาครัฐและภาคเอกชนได้ประกาศเจตนารมณ์ร่วมจัดงานภายใต้หลักธรรมทางศาสนา ปลอดแอลกอฮอล์ และยึดหลักประเพณีอันดีงานสืบไป ประเพณีปอยส่างลอง งดงามเปี่ยมศรัทธา ทรงคุณค่าคู่วิถีไทใหญ่ การได้บวชส่างลองจะได้อานิสงส์ผลบุญสูงสุด เป็นความเชื่อของชาวไทใหญ่ ที่ได้ยึดถือปฏิบัติและสืบทอดต่อกันมาเป็นเวลาช้านาน จนกลายเป็นหนึ่งในประเพณีที่ทรงคุณค่าของจังหวัดแม่ฮ่องสอน ถือคติในการบวชเณรที่เลียนแบบพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตอนเป็นเจ้าชายสิทธัตถะก่อนออกผนวช...

น่าน : ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานประเพณีหกเป็ง ไหว้สา นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2563

วัดพระธาตุแช่แห้ง อำเภอภูเพียง จังหวัดน่าน จัดงานประเพณีหกเป็ง ไหว้สา นมัสการพระมหาธาตุเจ้าภูเพียงแช่แห้ง ประจำปี 2563 เพื่อเป็นการสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่น ที่สืบทอดมายาวนาน และเป็นการส่งเสริมสัปดาห์พระพุทธศาสนาเนื่องในวันมาฆบูชา พระธาตุแช่แห้งตามพงศาวดาเมืองน่านกล่าวว่า พระยาการเมือง เจ้านครน่านได้อัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุจากกรุงสุโขทัย มาประดิษฐานไว้ที่ดอยภูเพียงแช่แห้ง และตามตำนานกล่าวว่า พระพุทธเจ้าได้เสด็จมาประทับสรงน้ำที่ริมฝั่งแม่น้ำน่าน ทางทิศตะวันออก และเสวยผลสมอแห้ง ซึ่งพระยามลราชนำมาถวาย แต่ผลสมอนั้นแห้งมาก พระพุทธเจ้าจึงทรงนำผลสมอนั้น ไปแช่น้ำก่อนเสวย และทรงพยากรณ์ว่า ต่อไปที่นี่จะมีผู้นำพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐาน จึงเรียกพระสถูปที่ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุแห่งนี้ว่า พระธาตุแช่แห้ง ต่อมามีความเชื่อกันว่าพระธาตุแช่แห้งนี้ เป็นพระธาตุประจำปีเถาะ...

เชียงรายเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563

จังหวัดเชียงรายเชิญชวนพุทธศาสนิกชนร่วมประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี 2563 "2002 ปี สืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง" เฉลิมฉลองครบรอบ 2002 ปี พระธาตุดอยตุงเชียงราย      นายประจญ ปรัชสกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานในงานแถลงข่าวการจัดงาน “2002 ปีสืบมา หกเป็งล่องฟ้า ไหว้สาพระธาตุดอยตุง” ในประเพณีนมัสการและสรงน้ำพระธาตุดอยตุง ประจำปี...

จังหวัดน่าน เปิดศูนย์บริการนักท่องเที่ยวเทศบาลเมืองน่าน (แห่งใหม่) หอหัตถศิลป์เซ็นเตอร์@น่าน Nan Municipality Information Tourism Center. Center@Nan

เมื่อวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.00 น. ที่อาคารหอหัตถศิลป์ ภายในบริเวณ สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน ถนนมหายศ ตำบลในเวียง อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธาน ในพิธีเปิดหัตถศิลป์เซ็นเตอร์@น่าน ที่ตั้งอยู่ภายในบริเวณ พื้นที่สำนักงานเทศบาลเมืองน่าน โดยมีนายวิบูรณ์ แววบัณฑิต รองผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับคณะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา นายสุรพล เธียรสูตร นายกเทศมนตรีเมืองน่าน กล่าวรายงานในครั้งนี้ โดยจังหวัดน่าน และเทศบาลเมืองน่าน มีความมุ่งมั่นในการอนุรักษ์พัฒนาเมืองน่าน และมีนโยบายในการขับเคลื่อนสู่การพัฒนาเมืองน่านอย่างยั่งยืน...

จังหวัดลำพูน ขอเชิญเที่ยววัดวิถีพุทธ ตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง

 จังหวัดลำพูน ขอเชิญประชาชนและนักท่องเที่ยว ร่วมเรียนรู้ธรรมะ ศิลปวัฒนธรรม การปฏิบัติธรรมและ การพัฒนาจิตใจ ภายใต้กิจกรรม เที่ยววัดวิถีพุทธ ตามหลักธรรมพระพุทธศาสนา ณ วัดพระพุทธบาทตากผ้า อำเภอป่าซาง           โดยในวันนี้ ( 29 กุมภาพันธ์ 2563 ) นายยงยุทธ  สุขศิริ นายอำเภอป่าซาง ได้เป็นประธานเปิดโครงการเที่ยววัดวิถีพุทธ วัดพระพุทธบาทตากผ้า...

เร่งประกอบชิ้นส่วนพระเจ้าต๋นหลวงต๋าคำ

  ช่างเร่งประกอบชิ้นส่วน พระพุทธรูป พระเจ้าต๋นหลวงต๋าคำ ทำจากทองเหลือง ขนาดใหญ่ ที่สุดในประเทศ หน้าตัก 10 เมตร ความสูง 18 เมตร พระประธาน ประดิษฐาน ในพระมหาวิหาร วัดบ้านเด่นสะหลีศรีเมืองแกน จังหวัดเชียงใหม่ คาดว่าจะใช้เวลานานกว่า  1 เดือน             ...

น่าน จัดโครงการมหกรรมอาหาร วิถีน่าน วิถีถิ่น วิถีไทยประจำปี 2563

 ที่บริเวณ  ห้างนราไฮเปอร์มาร์ท อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน  นาย วรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธานพิธีเปิดงานโครงการมหกรรมอาหาร วิถีน่าน วิถีถิ่น วิถีไทย ครั้งที่12 ซิมอาหารพื้นเมือง(แกงแคไก่)อาหารที่สืบทอดมรดกทางด้านวัฒนธรรมด้านอาหาร สั่งสมภูมิปัญญาของบรรพบุรุษ ในการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติ ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้เป็นวัตถุดิบในการปรุงอาหารให้มีคุณค่าทางโภชนาการและถ่ายทอดมายังลูกหลาน จากรุ่นสู่รุ่น         โดยอาหารเป็นหนึ่งในปัจจัยที่จำเป็นต่อกรดำรงชีวิต บ่งชี้ถึงวัฒนธรรมเอกลักษณ์ ของแต่ละภูมิภาค อาหารพื้นบ้านมีส่วนประกอบในการปรุงอาหารที่หลากหลาย การนำวัตถุดิบมาผสมผสานเพื่อให้ได้รสขาติที่เป็นอกลักษณ์...

วัดพระธาตุดอยเล็ง เชิญชวนร่วมทำบุญงานประเพณีไหว้พระธาตุดอยเล็ง 6-8 มีนาคม 2563

พระมหาบุญชิต อติธมโม รองเจ้าคณะอำเภอเมืองแพร่ เจ้าอาวาสวัดธรรมานุภาพ ประธานที่พักสงฆ์พระธาตุดอยเล็ง เจริญพรผ่านประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่ว่า พระธาตุดอยเล็ง ตั้งอยู่ตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ โดยทุกปีจะมีการจัดงานประเพณีไหว้พระธาตุดอยเล็งขึ้นในวันขึ้น 13-15 ค่ำ เดือน 4 ใต้ เดือน 6 เหนือ เพื่อเป็นการรักษาวัฒนธรรมอันดีทางพุทธศาสนา โดยปีนี้ตรงกับวันที่ 6-8 มีนาคม 2563 ทางวัดพระธาตุดอยเล็งจึงร่วมกับสำนักงานเทศบาลตำบลช่อแฮจัดงานขึ้นโดยเวลา...

Stay connected

1,015แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

กฟผ. เตรียมมาตรการเข้มรับมือ COVID-19

  กฟผ. เตรียมมาตรการเข้มทุกโรงไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า รับมือการแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ที่สำคัญ มั่นใจไม่กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ที่สำคัญในการผลิตและส่งไฟฟ้าเพื่อป้องกันและ           ลดความเสี่ยงผลกระทบจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน โดยมีมาตรการเข้มตั้งแต่การเฝ้าระวังในพื้นที่โรงไฟฟ้า ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าและอาคารศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคนก่อนเข้าอาคาร ให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยในขณะทำงาน พร้อมทั้งทำความสะอาดอาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ กฟผ. ได้เตรียมมาตรการรองรับการระบาดของเชื้อ...

พิษโควิด-19 “ต้องเลื่อน” การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ลำพูนเกมส์”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ในประเทศไทย หลายหน่วยงานได้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรม หรือการแข่งขันต่างๆออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย           วันนี้ ( 13 มีนาคม 2563 ) นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน...

จังหวัดลำปาง จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563

เช้าวันนี้ (13 มี.ค.63) จังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ...