ราชกิจจานุเบกษา ประกาศเจลล้างมือเป็นเครื่องสำอาง ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย

สำนักงานพาณิชย์ลำปาง เปิดเผยถึงราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง กำหนดลักษณะของเครื่องสำอางที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์เพื่อสุขอนามัยสำหรับมือ ที่ห้ามผลิต นำเข้า หรือขาย พ.ศ. 2563 ซึ่งลงนามโดย นายอนุทิน ชาญวีรกูล รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข ความว่า อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 5 วรรคหนึ่ง และมาตรา 6 (1) แห่งพระราชบัญญัติเครื่องสำอาง พ.ศ. 2558 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข โดยคำแนะนำของคณะกรรมการเครื่องสำอาง ออกประกาศไว้...

เชียงราย จัดอบรมปฏิบัติการป้องกัน โควิด19 และ PM 2.5

สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดเชียงรายขับเคลื่อนแกนนำหมู่บ้านจัดการสุขภาพให้ความรู้ป้องกันโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด19 และป้องกันฝุ่นละออง PM2.5                 วันนี้ 10 มีนาคม 2563 ที่อาคารคชสาร อบจ.เชียงราย  อำเภอเมือง นายประจญ  ปรัญ์สกุน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดโครงการอบรมแกนนำหมู่บ้านจัดการสุขภาพจังหวัดเชียงราย ขับเคลื่อนการปฏิบัติการให้ความรู้ในการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และป้องกันฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 และจัดทำหน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันตนเอง โดยมี พันจ่าเอก  สาคร  สิทธิศักดิ์ ท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย...

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เร่งผลักดัน ผลิตหน้ากากอนามัยทำมือ ให้ทุกคนมีใช้ทั่วถึง ป้องกัน COVID-19

 วันนี้ (9 มีนาคม 2563) ที่ศาลากลางจังหวัดลำปางชั้น 1 นายณรงค์ศักดิ์  โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้เดินเยี่ยมและให้กำลังใจเหลาจิตอาสาพระราชทาน และอาสาสมัคร ในการจัดทำหน้ากากอนามัน เพื่อสุขภาพพี่น้องชาวนครลำปาง โดยในบริเวณการจัดกิจกรรม มีการสาธิตรวมถึงคำแนะนำจากวิทยากรในการทำหน้ากากอนามัยอย่างถูกวิธี      ในการนี้ผู้ว่าราชการได้ให้สัมภาษณ์ต่อสื่อมวลชนว่า เป้าหมายของทางจังหวัดลำปางได้มีการตั้งเป้าหมายให้ประชาชนชน จะต้องมีหน้ากากอนามัยเพื่อนำไปใช้อย่างน้อยคนละ 1 ชิ้น วันนี้จึงได้นำเหล่าจิตอาสาพระราชทาน อาสาสมัคร...

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมทดลองเปิดใช้เครื่องต้นแบบบำบัดฝุ่น PM 2.5 ที่ข่วงประตูท่าแพ ดีเดย์ 12 มีนาคม นี้

จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมติดตั้งเครื่องต้นแบบบำบัดฝุ่น PM 2.5 ในอากาศ ที่ได้รับจากมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ดีเดย์เปิดทดลองใช้ 12 มีนาคม นี้  ที่บริเวณข่วงประตูท่าแพ เพื่อบรรเทาผลกระทบจากฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5             นายธนา นวลปลอด หัวหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตร์และการจัดการ รักษาราชการแทนหัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยว่า มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ ได้ประสานให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ดำเนินการขนย้ายเครื่องต้นแบบบำบัดฝุ่น PM 2.5...

จังหวัดลำปาง ร่วมกับเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกรรมบริจาคโลหิต CP Blood Donation Day โลหิตคือของขวัญแห่งชีวิต

วันนี้ (4 มี.ค.63) จังหวัดลำปาง ร่วมกับเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง และเครือเจริญโภคภัณฑ์ จัดกิจกรรม CP Blood Donation Day โลหิตคือของขวัญแห่งชีวิต ภายใต้โครงการ “เครือเจริญโภคภัณฑ์มุ่งสู่ 100 ปี ทำความดีด้วยการบริจาคโลหิต” โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรมฯ ที่หอประชุม บุญชู ตรีทอง โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย

อบจ.ลำปาง หารือพิจารณา สนับสนุนหน้ากากอนามัย 330,000 ชิ้น ป้องกันไวรัส COVID-19

นางสุพรรณี  สุขสันต์รุ่งเรือง รองปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนปลัดองค์การบริหารส่วนจังหวัด ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนขององค์การบริหารส่วนจังหวัดลำปาง โดยมี นพ.ประเสริฐ กิจสุวรรณรัตน์ นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดลำปาง และบุคลากรของทาง อบจ.ลำปาง เข้าร่วม      โดยในที่ประชุมได้มีการหารือ ในเรื่องสืบเนื่องจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ที่มีการแพร่ระบาด เป็นวงกว้างในหลายประเทศขณะนี้ รวมถึงประเทศไทย ซึ่งทางจังหวัดลำปางที่ผ่านมา ได้มีหนังสือ ให้ทำการการเฝ้าระวังการระบาดของโรค โดยให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้ดำเนินการ

รพ.มหาราชนครเชียงใหม่ ชี้แจงกรณีหน้ากากอนามัยไม่เพียงพอ

โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ยอมรับหน้ากากอนามัยมีไม่เพียงพอ  พร้อมปรับแผนการใช้ในจุดที่มีความเสี่ยงและมีความจำเป็นก่อน  โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และผู้มารับบริการเป็นหลัก ตามที่มีการโพสต์ในสื่อโซเชียล  ประเด็นหน้ากากอนามัยที่ใช้สำหรับบุคลากรทางการแพทย์  ของโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ไม่เพียงพอ  ศาสตราจารย์ นายแพทย์ บรรณกิจ  โลจนาภิวัฒน์  คณบดีคณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ร่วมกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์ ชัยวัฒน์  บำรุงกิจ  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์นเรนทร์  โชติรสนิรมิต  ผู้อำนวยการศูนย์ความเป็นเลิศทางการแพทย์  และผู้ช่วยศาสตราจารย์  นายแพทย์ธนินนิตย์ ...

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ปลอดโรค ปลอดภัย ร่วมใจ Big and Deep Cleaning Day

ท่าอากาศยานเชียงใหม่ จัดกิจกรรม ปลอดโรค ปลอดภัย ร่วมใจ Big and Deep Cleaning Day ถือเป็นมาตรการเชิงรุกในการป้องกันและสกัดกั้นการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID – 19 สร้างความมั่นใจให้ผู้ใช้บริการ             ที่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ นายกฤษฎา พุกะทรัพย์ รองผู้อำนวยการท่าอากาศยานเชียงใหม่ (สายสนับสนุนธุรกิจ) เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปลอดโรค...

รพ.ค่ายฯ ลำปาง แจกหน้ากากอนามัยและเจลล้างมือ ออกรณรงค์ให้ความรู้ป้องกันโรคโควิด-19

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีลำปาง นำคณะทีมแพทย์ และเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ประจำโรงพยาบาลฯ ออกรณรงค์เชิงรุกสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโรคติดต่อเชื้อไวรัส "โควิด-19" ร่วมให้ความรู้วิธีปฏิบัติแก่กำลังพลเจ้าหน้าที่ เพื่อเฝ้าระวังและป้องกันโรค จากสถานการณ์โรคปอดอักเสบที่เกิดขึ้นจากเชื้อไวรัสสายพันธุ์ใหม่ โคโรนา 2019 หรือ โควิด-19 ซึ่งมีรายงานการแพร่ระบาดพบผู้ป่วยด้วยเชื้อไวรัสดังกล่าวในหลายประเทศรวมถึงประเทศไทยด้วย โดยองค์การอนามัยโลกได้ประเมินความเสี่ยงการแพร่ระบาดทั่วโลกอยู่ในระดับสูงมาก และได้ประกาศการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสนี้ ให้เป็นภาวะฉุกเฉินด้านสาธารณสุขระหว่างประเทศ (Public Health Emergency of International Concern) เพื่อให้รัฐบาลทั่วโลกเพิ่มมาตรการป้องกันการแพร่ระบาด ซึ่งในประเทศไทยทางกระทรวงสาธารณสุข ได้ประกาศให้โรคติดต่อเชื้อไวรัส "โควิด-19" เป็นโรคติดต่ออันตรายตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ พ.ศ.2558...

ลำพูน แนะประชาชนทั่วไปที่ไม่มีอาการเจ็บป่วย สามารถใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าได้

นายแพทย์ สสจ.ลำพูน แนะประชาชนทั่วไปที่ไม่มีอาการเจ็บป่วยด้วยโรคระบบทางเดินหายใจ สามารถใช้หน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ ขณะที่พาณิชย์ฯลำพูน ชวนผู้ที่ตัดเย็บหน้ากากอนามัยแบบผ้าได้ ให้ตัดเย็บไว้ใช้ในครัวเรือนในช่วงที่สินค้ายังไม่เพียงพอต่อความต้องการ ด้านผู้บัญชาการเรือนจำฯ เผย ลงมือเย็บหน้ากากอนามัยให้ผู้ต้องขังแล้ว ตั้งเป้าผลิต 6 พันชิ้น นางนิยดา หมื่นอนันต์ พาณิชย์จังหวัดลำพูน เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์จังหวัดลำพูน ติดตามสถานการณ์การจำหน่ายหน้ากากอนามัยเป็นประจำทุกวัน โดยภาพรวมในพื้นที่จังหวัดลำพูน พบว่าสินค้าหน้ากากอนามัยมีสินค้าเข้ามาไม่ต่อเนื่อง ในขณะที่ความต้องการยังมีต่อเนื่อง จึงทำให้ไม่เพียงพอต่อความต้องการ ล่าสุดเมื่อวานนี้ (2...

Stay connected

1,015แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

กฟผ. เตรียมมาตรการเข้มรับมือ COVID-19

  กฟผ. เตรียมมาตรการเข้มทุกโรงไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า รับมือการแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ที่สำคัญ มั่นใจไม่กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ที่สำคัญในการผลิตและส่งไฟฟ้าเพื่อป้องกันและ           ลดความเสี่ยงผลกระทบจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน โดยมีมาตรการเข้มตั้งแต่การเฝ้าระวังในพื้นที่โรงไฟฟ้า ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าและอาคารศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคนก่อนเข้าอาคาร ให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยในขณะทำงาน พร้อมทั้งทำความสะอาดอาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ กฟผ. ได้เตรียมมาตรการรองรับการระบาดของเชื้อ...

พิษโควิด-19 “ต้องเลื่อน” การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ลำพูนเกมส์”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ในประเทศไทย หลายหน่วยงานได้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรม หรือการแข่งขันต่างๆออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย           วันนี้ ( 13 มีนาคม 2563 ) นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน...

จังหวัดลำปาง จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563

เช้าวันนี้ (13 มี.ค.63) จังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ...