กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 พร้อมแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน ในช่วงต้นเดือนมีนาคม

นายสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์ อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา ลงนามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ.ศ. 2563 โดยประเทศไทยสิ้นสุดฤดูหนาวแล้วและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนได้เปลี่ยนจากลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมแทนที่ ลักษณะเช่นนี้ เป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย คาดว่าฤดูร้อนปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2561 และในช่วงวันที่ 3-5 มีนาคม 2563 บริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนจะแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ ในขณะที่ประเทศไทยตอนบนมีอากาศร้อน ลักษณะเช่นนี้ทำให้บริเวณดังกล่าวจะมีพายุฤดูร้อนเกิดขึ้น โดยมีลักษณะของพายุฝนฟ้าคะนอง ลมกระโชกแรง กับมีลูกเห็บตกบางพื้นที่...

กรมอุตฯประกาศเข้าสู่ฤดูร้อนและแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน

กรมอุตุนิยมวิทยา ประกาศการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทยพ.ศ. 2563 พร้อมทั้งแจ้งเตือนพายุฤดูร้อน ในช่วงต้นเดือนมีนาคม นายสมศักดิ์ ขาวสุวรรณ์  อธิบดีกรมอุตุนิยมวิทยา  ลงนามประกาศกรมอุตุนิยมวิทยา เรื่องการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย พ. ศ. 2563  โดยประเทศไทยสิ้นสุดฤดูหนาวแล้วและเริ่มต้นเข้าสู่ฤดูร้อนตั้งแต่วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563  บริเวณประเทศไทยมีอุณหภูมิสูงขึ้นเกือบทั่วไปและมีอากาศร้อนในตอนกลางวันอย่างต่อเนื่อง ขณะที่ลมที่พัดปกคลุมประเทศไทยตอนบนได้เปลี่ยนจากลมตะวันออกเฉียงเหนือเป็นลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ พัดปกคลุมแทนที่  ลักษณะเช่นนี้เป็นการเข้าสู่ฤดูร้อนของประเทศไทย  คาดว่าฤดูร้อนปีนี้จะสิ้นสุดประมาณกลางเดือนพฤษภาคม 2561

อย่าแปลกใจ ถ้าเดือน ก.พ. 63 จะได้รับบิลค่าไฟฟ้า 2 ใบ

ด้วยคณะกรรมการกำกับกิจการพลังงาน มีมติให้ การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ่ายคืนเงินผลประโยชน์จากเงินประกันการใช้ไฟฟ้า ที่ผู้ใช้ไฟฟ้าวางเป็นเงินสดไว้กับการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ให้ผู้ใช้ไฟฟ้า ประเภทที่ 1 และ ประเภท 2 ซึ่งเป็นบ้านอยู่อาศัย ทุกๆ 5 ปี เริ่มตั้งแต่ปี 2558 โดยได้กำหนดวิธีการจ่ายคืนเงินผลประโยชน์ฯ ตั้งแต่ปี 2558-2562 ในรูปแบบการหักลดค่าไฟฟ้า การจ่ายคืนเงินผลประโยชน์ฯในครั้งแรก...

เชียงใหม่ จัด “พิธีสาปแช่ง คนเผาป่า”

จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรม “พิธีสาปแช่ง คนเผาป่า” ประสานภูมิปัญญาและองค์ความรู้จัดการไฟป่า ลดหมอกควันอย่างยั่งยืน       วันนี้ (24 ก.พ. 63) ที่เรือนประทับแรมดอยผาตั้ง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดกิจกรรม “พิธีสาปแช่ง คนเผาป่า” ประสานภูมิปัญญาและองค์ความรู้จัดการไฟป่า ลดหมอกควันอย่างยั่งยืน โดยมีเครือข่ายอาสาสมัครพิทักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหมู่บ้าน จังหวัดเชียงใหม่ เครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันดอยอินทนนท์และพื้นที่โดยรอบ เครือข่ายลุ่มน้ำแม่กลาง องค์กรชุมชน องค์กรพัฒนาเอกชน องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนักเรียน และประชาชนในพื้นที่กว่า 300 คน เข้าร่วม       นายคมสัน สุวรรณอัมพา รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า สถานการณ์มลพิษทางอากาศและปัญหาหมอกควันไฟป่าในภาคเหนือ นับเป็นปัญหาสำคัญที่จะต้องร่วมมือกันแก้ไข กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม และกรมป่าไม้ ได้ร่วมกับประชาชนในพื้นที่ จัดกิจกรรมในครั้งนี้ขึ้นเพื่อสนับสนุนการทำงานของอาสาสมัครภาคประชาชน และให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยได้บูรณาการร่วมกันแก้ไขปัญหาที่ตันเหตุ พัฒนาเครือข่ายอาสาสมัครเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควันจังหวัดเชียงใหม่ ในพื้นที่ดอยอินนทนนท์ ออบขาน และพื้นที่โดยรอบ จนปัจจุบันประชาชนในพื้นที่เกิดความเข้าใจและเข้ามามีส่วนร่วมมากยิ่งขึ้น เครือข่ายในพื้นที่ดอยอินนทนนท์ได้เป็นกำลังสำคัญในการเฝ้าระวังไฟป่าหมอกควัน ดำเนินงานช่วยเจ้าหน้าที่ดูแลไฟป่าในพื้นที่ได้อย่างรวดเร็วและทันต่อเหตุการณ์กระบวนการทำงานของพี่น้องเครือข่ายในพื้นที่ เป็นแบบอย่างที่ดีในการขยายแนวคิดในการจัดการสิ่งแวดล้อมไปสู่พื้นที่อื่น       กิจกรรมในวันนี้ ได้จัดให้มีเวทีเสวนา "คนรักษ์ป่า ป่ารักคน ประสานภูมิปัญญาและองค์ความรู้ในการเฝ้าระวังไฟป่า ลดหมอกควัน" พิธีสาปแช่ง คนเผาป่า ตามภูมิปัญญาท้องถิ่นของชาวเผ่าม้ง และเผ่าปะกาเกอะญอ ในการพิทักษ์รักษ์ผืนป่า สายน้ำ และป้องกันไฟป่า ลดหมอกควัน และการมอบกองทุนเพื่อดูแลป่าและการจัดการลุ่มน้ำ รวมทั้งร่วมกันทำแนวกันไฟบ้านขุนกลาง ณ บริเวณเรือนประทับแรมดอยผาตั้ง อุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ อ่านข่าวต้นฉบับ.....

งานบุญมหากุศลบูชาเจ้าแม่กวนอิมและองค์เทพต่างๆ มีพิธีทิ้งกระจาดแจกสิ่งของผู้ยากไร้ และพิธีเดินธูป เพื่อเสริมบารมีแก่ดวงชะตา

เช้าวันนี้ (23 กพ.) มูลนิธิบรรเทาสาธารณภัย จ.แม่ฮ่องสอน ร่วมกับองค์การบริหารส่วน จ. แม่ฮ่องสอน จัดงานบุญมหากุศลบูชาเจ้าแม่กวนอิมและองค์เทพต่างๆ ที่เทวสถานวิหารเจ้าแม่กวนอิมแม่ฮ่องสอน ถนนสายเลี่ยงเมือง อ.เมืองแม่ฮ่องสอน โดยมีนายสุวพงศ์ กิติภัทย์พิบูลย์ ผู้ว่าราชการ จ.แม่ฮ่องสอน เป็นประธานเปิดมณฑลสถาน ชุมนุมเทวดา และถวายข้าวพระพุทธและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลาย เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูต่อองค์เจ้าแม่กวนอิมและองค์เทพต่างๆ        ...

คปภ.แจง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัยการเดินทาง คุ้มครองโรคไวรัสโคโรนา จริงหรือ?

ตามที่มีข่าวปรากฏในสื่อออนไลน์ต่างๆ เกี่ยวกับประเด็นเรื่อง คปภ. แจง ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ ประกันภัยการเดินทาง คุ้มครองโรคไวรัสโคโรนา ศูนย์ต่อต้านข่าวปลอม ได้ตรวจสอบข้อเท็จจริงโดย สำนักงานคณะกรรมการกำกับ และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) พบว่าข้อมูลดังกล่าว เป็นข้อมูลจริง จากกรณีที่เกิดการระบาดของโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 ที่เมืองอู่ฮั่นประเทศจีนนั้น สำหรับผู้ที่ได้ทำประกันภัยไว้ ความคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยจะเป็นไปตามรายละเอียดความคุ้มครอง เงื่อนไข และข้อยกเว้นของสัญญาประกันภัย และเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมหากผู้ทำประกันภัยเจ็บป่วยด้วยโรคไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 กรมธรรม์ประกันภัยที่จะเข้ามาเยียวยาความสูญเสียแก่ประชาชนในเบื้องต้น มีดังนี้

กำเนิดอินเทอร์เน็ต มาได้ยังไง เรามีคำตอบ….

อินเทอร์เน็ตกำเนิดขึ้นครั้งแรกในประเทศสหรัฐอเมริกา เมื่อปี พ.ศ. 2512 โดยองค์กรทางทหารของสหรัฐอเมริกา ชื่อว่า ยู.เอส.ดีเฟนซ์ ดีพาร์ทเมนท์ ( U.S. Defence Department ) เป็นผู้คิดค้นระบบนี้ขึ้นมา โดยมีวัตถุประสงค์ คือ เพื่อให้มีระบบเครือข่ายที่ไม่มีวันตายแม้จะมีสงคราม ซึ่งปกติระบบการสื่อสารจะถูกทำลายหรือตัดขาด แต่ระบบเครือข่ายแบบนี้ยังสามารถทำงานได้ โดยใช้วิธีการส่งข้อมูลในรูปของคลื่นไมโครเวฟ ฝ่ายวิจัยขององค์กรได้จัดตั้งระบบเน็ตเวิร์คขึ้นมา เรียกว่า ARPAnet ย่อมาจากคำว่า Advance Research Project Agency net ซึ่งประสบความสำเร็จและได้รับความนิยมในหมู่ของหน่วยงานทหาร องค์กร...

สิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศญี่ปุ่นที่ควรรู้ไว้

📌สวัสดีครับ..ตอนนี้ผมจะพามาดูสิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศญี่ปุ่น ถ้ามีติด ตม.แน่นอนครับ และดูความรู้เกี่ยวกับ อนุสัญญาวอชิงตัน ไปดูกันเลยครับ🔖 อย่างที่เราทราบกันดีว่าประเทศญี่ปุ่นมีวัฒนธรรม, มารยาททางสังคมและกฎระเบียบ รวมไปถึงกฎหมายที่ค่อนข้างเข้มงวดและเอาจริงเอาจังสำหรับทั้งประชาชนในประเทศและชาวต่างชาติที่เดินทางเข้าไปไม่ว่าจะเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อทำงานก็ตาม ดังที่เห็นได้จากข่าวสารต่างๆ ที่นักท่องเที่ยวต่างชาติรวมถึงคนไทยเราเองที่ได้ละเมิดกฎข้อห้ามต่างๆ เข้าทั้งโดยตั้งใจและไม่ตั้งใจผ่านสื่อต่างๆ นั่นเอง ดังนั้นก่อนที่คุณจะเดินทางเข้าญี่ปุ่นจึงควรจะต้องมีการศึกษากฎและข้อห้ามต่างๆ ให้ละเอียดและรอบคอบเสียก่อน เพื่อการเดินทางของคุณจะได้เป็นไปอย่างราบรื่นและสะดวกที่สุด รายการสิ่งของต้องห้ามนำเข้าประเทศญี่ปุ่น 1.รายการยาเสพติด ได้แก่ เฮโรอีน, โคเคน, MDMA, ฝิ่น, กัญชา, สารกระตุ้นหัวใจ, ยาหรือสารทางจิตเวช และยาเสพติดอื่นๆ (ยกเว้นยาที่ได้รับอนุญาตจากระทรวงสาธารณสุข, ระเบียบแรงงานและสวัสดิการประเทศญี่ปุ่น – Ministry of...

ไม่มีอะไรเหมือนเดิม…ไม่มีใครไม่เปลี่ยนไป!!

มนุษย์เป็นสิ่งที่มีชีวิตที่แตกต่างกัน ทั้งด้านความคิดและจิตใจ ในชีวิตคนเราเมื่อเวลาผ่านไป หลายสิ่งหลายอย่างก็มักจะเปลี่ยนแปลงไปตามวันเวลา 🍂จากที่เราเคยเป็นเด็กตัวเล็กๆ ก็กลายเป็นผู้ใหญ่เต็มตัว 🍂จากที่เคยคนอ่อนแอกับกลายเป็นคนเข้มแข็ง จากที่เคยเข้มแข็งกับอ่อนแอ 🍂จากที่มีผิวพรรณสวยงามเต่งตึง กับค่อยๆ เหี่ยวย่นตกกระ 🍂จากที่ไม่เคยเข้าใจโลกใบนี้ ก็จะรับรู้ได้ และปรับตัว 🍂จากเคยรัก ก็อาจจะหมดรัก จากที่เคยไม่รักก็อาจจะรักหมดใจ “ขนาดลมยังเปลี่ยนทิศเลย” จริงมั้ย? การเปลี่ยนแปลงย่อมเกิดขึ้นได้ตลอดช่วงชีวิตคน ย่อมมีผลลัพธ์ที่แตกต่างกันออกไปเพียงแต่เราจะรับมือกับสิ่งที่เปลี่ยนไปอย่างไร...? ส่ิงที่สำคัญ คือ การยอมรับความเปลี่ยนแปลงแล้วก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่นใจและมองให้เห็นถึงประโยชน์ของการเปลี่ยนไป “เปลี่ยนแปลง” ไม่ใช่แค่ทำให้เรารู้ว่าดีหรือไม่ดี แต่ยังทำให้เราได้ค้นพบ...ความจริงของตัวเราเอง คำสอนแม่ชีศันสนีย์ เสถียรสุต กล่าวว่า... “โลกนี้ไม่มีอะไร...ไม่เปลี่ยนแปลง ทุกสิ่งล้วนเกิดขึ้น ตั้งอยู่ แล้วดับไป จะช้าหรือเร็วก็เท่านั้น” ขอบคุณข้อคิดดี ๆ จาก..Si nin ช่องการฝากข่าวสารประชาสัมพันธ์กับเมืองเหนืออัพเดทออนไลน์ อีเมล..ac.mnunews@gmail.com ไอดีไลน์   @mnu.news ฝากกดถูกใจเพจเฟชบุ๊ค “หนังสือพิมพ์เมืองเหนืออัพเดท” เพื่อติดตามสาระดี ๆ มีประโยชน์จากเรา รับวางโปรแกรมนำเที่ยว ศึกษาดูงานทั้งแบบส่วนตัวหรือหมู่คณะ  มีรถตู้วีไอพีให้เช่าที่เชียงใหม่...

7 นิสัย ที่ทำให้.. ดู “อ่อนกว่าวัย” อยู่เสมอ !!

ผู้หญิงหลายคนใช้เหตุผลการ.. มีแฟน มีครอบครัว มีลูกแล้ว ในการปล่อยตัว ซึ่งความเป็นจริงแล้ว เราสามารถสวยได้ทุกสถานะหรือเปล่า?? คุณไม่อยากเป็น..คุณแม่ยังสาวของลูกๆ ภรรยาหน้าเด็กของสามีหรือ?? เราจะไม่แก่ไปตามวัย หรือล้ำหน้าไปก่อนวัย ถ้าเริ่ม..ใส่ใจดูแล ตั้งแต่วันนี้ 1. ดื่มน้ำสะอาดในปริมาณที่เหมาะสม ช่วยปรับสมดุลในร่างกาย ขับถ่ายดี ล้างสารพิษตกค้าง ลดการเกิดสิว ทำให้ผิวสุขภาพดี 2. ลดอาหารและเครื่องดื่มที่มีน้ำตาล เพราะนางเป็นตัวการทำให้เกิดจุดด่างดำ สิว ริ้วรอยก่อนวัย 3. ออกกำลังกายสม่ำเสมอ ช่วยเติมออกซิเจนให้ผิว สร้างสารต้านอนุมูลอิสระ สร้างคอลลาเจน จึงทำให้ผิวพรรณเปล่งปลั่ง มีออร่า 4. พักผ่อนให้เพียงพอ 7-8 ชม./วัน การหลับลึกช่วยให้...

Stay connected

1,015แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

กฟผ. เตรียมมาตรการเข้มรับมือ COVID-19

  กฟผ. เตรียมมาตรการเข้มทุกโรงไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า รับมือการแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ที่สำคัญ มั่นใจไม่กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ที่สำคัญในการผลิตและส่งไฟฟ้าเพื่อป้องกันและ           ลดความเสี่ยงผลกระทบจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน โดยมีมาตรการเข้มตั้งแต่การเฝ้าระวังในพื้นที่โรงไฟฟ้า ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าและอาคารศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคนก่อนเข้าอาคาร ให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยในขณะทำงาน พร้อมทั้งทำความสะอาดอาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ กฟผ. ได้เตรียมมาตรการรองรับการระบาดของเชื้อ...

พิษโควิด-19 “ต้องเลื่อน” การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ลำพูนเกมส์”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ในประเทศไทย หลายหน่วยงานได้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรม หรือการแข่งขันต่างๆออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย           วันนี้ ( 13 มีนาคม 2563 ) นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน...

จังหวัดลำปาง จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563

เช้าวันนี้ (13 มี.ค.63) จังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ...