เจ้าหน้าที่ดำเนินการเข้าดับไฟป่า ในพื้นที่ อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน

นาย เกียรติศักดิ์ จองคำปั่น ผู้ควบคุมสายตรวจที่1 อ.ปาย เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย รายงานผลการปฎิบัติงาน ของสายตรวจที่1 เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าลุ่มน้ำปาย และหน่วยในพื้นทีโซน อ.ปาย ราประจำวันที่ 9 มีนาคม 2563 ว่า ได้มีการออกตรวจปราบปรามการกระทำผิดกฎหมายเกี่ยวกับการป่าไม้และสัตว์ป่า ลาดตระเวนไฟป่าและการลักลอบเผาป่าในพื้นที่รับผิดชอบท้องที่ ต.แม่นาเติง อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน และได้เข้าตรวจสอบจุดHotspot ระบบเวียร์จุดที่ 116 - 117...

สำนักงานขนส่งจังหวัดน่าน ประชุมจัดทำแผนจัดระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน

    (9 มี.ค.63)  ที่ โรงแรมดิอิมเพรส จ.น่าน นายวรกิตติ  ศรีทิพากร ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน เป็นประธาน การประชุมจัดทำแผนจัดระบบการขนส่งสาธารณะเพื่อการท่องเที่ยวในจังหวัดน่าน โดยมี นางสาวอมรรัตน์ โพธิ์พันธุ์ ขนส่งจังหวัดน่าน ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน    จังหวัดน่านเป็นหนึ่งในจังหวัดที่มีความสำคัญด้านการท่องเที่ยวของภาคเหนือตอนบน มีแหล่งท่องเที่ยวหลากหลาย ทั้งแหล่งท่องเที่ยวเชิงประวัติศาสตร์และวัฒนธรรม แหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตร แหล่งท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ และแหล่งท่องเที่ยวธรรมชาติ ทั้งนี้ เมืองเก่าน่าน...

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง

มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ครั้งที่ 5 เพื่อสืบสานวัฒนธรรมประเพณีอันดีงามของชาวล้านนาที่สืบทอดกันมาเป็นเวลานาน            มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับเทศบาลเมืองพะเยา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้ร่วมกันจัดงานประเพณีแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง โดยมีขบวนแห่ผ้าห่มพระธาตุจอมทอง ที่มีนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยาจาก 3 คณะ ซึ่งประกอบด้วย คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ คณะศิลปศาสตร์ และวิทยาลัยการศึกษา แต่งกายด้วยชุดเวียง ซึ่งเป็นชุดพื้นเมืองประจำมหาวิทยาลัยพะเยา และขบวนฟ้อนแบบชาวล้านนา อย่างอ่อนช้อยสวยงาม ยาวกว่า 1 กิโลเมตร ไปตามถนนในเขตเทศบาลเมืองพะเยา ก่อนจะ ขึ้นบันไดพญานาค เข้า สู่วัดพระธาตุจอมทอง...

จังหวัดลําปาง ออกประกาศการแจ้งความประสงค์เพื่อขึ้นบัญชีสํารองรับสลากกินแบ่งรัฐบาลไปจําหน่าย

นายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า จังหวัดลําปาง มีความประสงค์จะขึ้นบัญชีสํารองตัวแทนจําหน่ายสลากกินแบ่งรัฐบาล ของจังหวัดลำปาง เพื่อนําไปขายส่วนภูมิภาค โดยจัดทําบัญชีสํารองของจังหวัดลําปาง จํานวน ๑๐๐ ราย และบัญชีสำรองของสํานักงานคลังจังหวัดลําปาง จํานวน ๑๐๐ ราย โดยมีอายุของบัญชีสํารอง ๒ ปี หรือเมื่อสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลมีหนังสือแจ้งเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างอื่น เพื่อให้การบริหารสลากคงเหลือของจังหวัดลําปาง และสํานักงานคลังจังหวัดลําปาง เป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางที่สํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกําหนด จังหวัดลําปางจะจัดทําบัญชีสํารองของจังหวัดลําปางและสํานักงานคลังจังหวัดลําปาง ในการรับสลากกินแบ่งรัฐบาลคงเหลือไปจําหน่าย...

อุทยานแห่งชาติแม่ปิง จัดกิจกรรม “ปลูกแฮง แป๋งฮัก พิทักษ์ป่า ป้องกันไฟ เพื่อลมหายใจของชุมชน”

ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชนชาวอำเภลี้ ร่วมกิจกรรม “ปลูกแฮง แป๋งฮัก พิทักษ์ป่า ป้องกันไฟ เพื่อลมหายใจของชุมชน” ซึ่งอุทยานแห่งชาติแม่ปิงจัดขึ้น เพื่อปลูกจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมในการลดการเกิดหมอกควันและไฟป่าในพื้นอำเภอลี้ จังหวัดลำพูน วันนี้(9 มีนาคม 2563) ที่อุทยานแห่งชาติแม่ปิง ตำบลแม่ลาน อำเภอลี้ จังหวัดลำพูน  นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรม “ปลูกแฮง แป๋งฮัก พิทักษ์ป่า...

จังหวัดเชียงรายร่วมกับธนาคารออมสิน เปิด “ศาลาบุญออมสิน” ณ วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย

จังหวัดเชียงรายร่วมกับธนาคารออมสิน เปิด “ศาลาบุญออมสิน” ณ วัดพระธาตุดอยตุง จังหวัดเชียงราย      เมื่อบ่ายวันอาทิตย์ที่ 8 มีนาคม 2563  ว่าที่ ร้อยตรี ณรงค์โรจนโสทร รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียวราย พร้อมด้วย ดร.ชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน เป็นประธานเปิดศาลาปฏิบัติธรรม “ศาลาบุญ ธ.ออมสิน” ที่วัดพระธาตุดอยตุง...

เชียงใหม่ : โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี จัดพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 18 “กานต์พิชา” ประจำปี 2562

เมื่อวานนี้ ( 8 มีนาคม 2563) โรงเรียนอนุบาลเปรมฤดี จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดพิธีปัจฉิมนิเทศบัณฑิตน้อย รุ่นที่ 18 “กานต์พิชา” ประจำปี 2562...

อบต.ม่อนปิ่น จัดกิจกรรม KICK OFF รณรงค์แก้ไขปัญหาหมอกควันและไฟป่า

ที่ บ้านลาน หมู่ 5 ตำบลม่อนปิ่น องค์การบริหารส่วนตำบลม่อนปิ่น อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ สาขาฝาง ฝ่ายปกครอง อุทยานแห่งชาติดอยผ้าห่มปก กองร้อยทหารม้าที่ 4 อบจ.เชียงใหม่ นักเรียนโรงเรียนบ้านลาน และประชาชนจิตอาสาตำบลม่อนปิ่น ได้ร่วมกันเดินรณรงค์ ภายใต้สโลแกน "ชาวตำบลม่อนปิ่น ร่วมแรงร่วมใจ ต้านภัยหมอกควันและไฟป่า เพื่อสุขภาพที่ดี เศรษฐกิจที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี ไม่เผา "...

ไฟไหม้ป่าในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สาครฝั่งขวา อ.เวียงสา จ.น่าน พื้นที่ป่าเสียหายกว่า 30 ไร่

เจ้าหน้าที่หน่วยป้องกันรักษาป่าที่ นน.14(แม่สาคร) ได้นำกำลังเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบพื้นที่เกิดไฟไหม้ป่าในคืนวันที่ 2 มีนาคม ที่ผ่านมา บริเวณพื้นที่ป่าบ้านท่ามงคล หมู่ที่ 2 ต.แม่สาคร อ.เวียงสา จ.น่าน จากการลงพื้นที่สำรวจพบว่าไฟที่ไหม้ได้ดับหมดแล้ว ทั้งนี้พื้นที่ป่าดังกล่าว อยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าแม่สาครฝั่งขวา พบว่าพื้นที่ป่าส่วนใหญ่เป็นป่าไผ่และป่าเต็งรัง เสียหายกว่า 30 ไร่ ส่วนสาเหตุไฟไหม้ป่าครั้งนี้ คาดว่าเกิดจากการหาของป่าของคนในพื้นที่       อย่างไรก็ตาม สถานีควบคุมไฟป่าจังหวัดน่าน...

ผู้ว่าฯแพร่ เปิดโรงไฟฟ้าแม่กระทิง ของบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด

สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดแพร่รายงานว่า วันนี้(4มี.ค.63) นางกานต์เปรมปรีด์  ชิตานนท์  ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่เป็นประธานในพิธีเปิดโรงไฟฟ้าแม่กระทิง ซึ่งทางบริษัท สากล เอนเนอยี จำกัด (มหาชน) และบริษัท แม่กระทิง เพาเวอร์ จำกัด จัดสร้างขึ้น โดยโรงไฟฟ้าแม่กระทิงตั้งอยู่ที่บ้านแม่กระทิง ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ เป็นการก่อสร้างโรงไฟฟ้าที่มีความสวยงาม มีระบบการผลิตไฟฟ้าที่มีมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล มีระบบความปลอดภัยและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมการจัดตั้งโรงไฟฟ้าชีวมวล ถือเป็นเป็นส่วนหนึ่งของนโยบาย ทางด้านพลังงานของภาครัฐในการจัดหาแหล่งพลังงานทดแทน ด้วยการใช้วัสดุที่เหลือใช้ทางการเกษตรเป็นเชื้อเพลิงทดแทนเชื้อเพลิงชนิดที่ใช้แล้วหมดไป เช่น...

Stay connected

1,015แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

กฟผ. เตรียมมาตรการเข้มรับมือ COVID-19

  กฟผ. เตรียมมาตรการเข้มทุกโรงไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า รับมือการแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ที่สำคัญ มั่นใจไม่กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ที่สำคัญในการผลิตและส่งไฟฟ้าเพื่อป้องกันและ           ลดความเสี่ยงผลกระทบจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน โดยมีมาตรการเข้มตั้งแต่การเฝ้าระวังในพื้นที่โรงไฟฟ้า ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าและอาคารศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคนก่อนเข้าอาคาร ให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยในขณะทำงาน พร้อมทั้งทำความสะอาดอาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ กฟผ. ได้เตรียมมาตรการรองรับการระบาดของเชื้อ...

พิษโควิด-19 “ต้องเลื่อน” การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ลำพูนเกมส์”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ในประเทศไทย หลายหน่วยงานได้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรม หรือการแข่งขันต่างๆออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย           วันนี้ ( 13 มีนาคม 2563 ) นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน...

จังหวัดลำปาง จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563

เช้าวันนี้ (13 มี.ค.63) จังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ...