เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบล บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติตำบลบ้านกลาง เข้ารับประกาศนียบัตร สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมือง...

Yanisar Pangkanta <ypyanisar@gmail.com>15:25 (5 ชั่วโมงที่ผ่านมา)ถึง ฉัน วันนี้ (19 ก.พ. 63) เวลา 13.30 น. ที่ห้องประชุมศาลาประชาคม เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน พร้อมประชาชนจิตอาสาภัยพิบัติตำบลบ้านกลาง เข้ารับประกาศนียบัตร สำหรับผู้ผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของเทศบาลตำบลบ้านกลาง...

อบต.เวียงตาล ห้างฉัตร ลำปาง ผุดไอเดีย รวมพลชุมชนบอกรักป่าฯ วันวาเลนไทน์

นายนิวัฒน์ ปะระมา นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง เปิดเผยว่า ในการประชุม อบต.สัญจร ประจำเดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2563 ตามโครงการสานพลังประชารัฐ ขับเคลื่อนการพัฒนา เพื่อประชาชนคนเวียงตาล พร้อมกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณะประโยชน์ตามโครงการจิตอาสาตำบลเวียงตาล เราทำความตีด้วยหัวใจ ในวันศุกร์ที่ 14 กุมภาพันธ์ 2563 ณ บริเวณทางเข้าป่าช้าบ้านสวนป่า หมู่ 6 ตำบลเวียงตาล อำเภอห้างฉัตร โดยการจัดประชุมผู้นำท้องถิ่นท้องที่สัญจร เพื่อสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน...

ทต.บ้านกลาง ลำพูน ร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ”

นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง ได้มอบหมายนางรณิดา เกตุเต็ม หัวหน้าสำนักปลัดเทศบาลตำบลบ้านกลาง พร้อมประชาชนจิตอาสาพัฒนาตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา "เราทำความดี ด้วยหัวใจ" ทำกิจกรรมบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ โดยร่วมกันทำแนวกันไฟป้องกันไฟลุกลาม ปรับปรุงภูมิทัศน์ทำความสะอาดบริเวณพื้นที่โดยรอบดอยขะม้อ ซึ่งมี นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน เป็นประธานเปิดกิจกรรมในครั้งนี้   …………………………………. นางสาวญาณิศา มณีขัติย์ : ข่าว /ภาพ งานประชาสัมพันธ์ กองวิชาการและแผนงาน เทศบาลตำบลบ้านกลาง โทร 0-5309-0711 ต่อ 711 www.banklanglp.go.th

ผู้บริหาร ทต.บ้านกลาง ลำพูน ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ

วันนี้ (9 ม.ค. 63 ) เวลา 07.00 น. ที่วัดร่องส้าว ม.7 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมพนักงานเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน และพุทธศาสนิกชนตำบลบ้านกลาง ร่วมพิธีทำบุญตักบาตร ตามโครงการเข้าวัดปฏิบัติธรรมวันธรรมสวนะ (วันพระ) จังหวัดลำพูน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ...

ทต.บ้านกลางลำพูน ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้า ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเช้าของขวัญปีใหม่ ในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์, แมคโคร สาขาลำพูน และห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า พลาซ่า

วันที่ 23 ธ.ค. 62 เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ และเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ตรวจสอบสินค้า ผลิตภัณฑ์ประเภทกระเช้าของขวัญปีใหม่ ในห้างสรรพสินค้าบิ๊กซี ซุปเปอร์เซนเตอร์, แมคโคร สาขาลำพูน และห้างสรรพสินค้าแจ่มฟ้า พลาซ่า ซึ่งตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านกลาง พร้อมให้คำแนะนำในการให้บริการ เพื่อให้ผู้บริโภคได้รับข้อมูลเกี่ยวกับรายการอาหาร และวันหมดอายุ หรือวันที่ควรบริโภคก่อนของ...

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ฝ้ายคำเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562 จังหวัดลำพูน

วันที่ 24 พ.ย.62 เวลา 08.00 น. ที่ศูนย์กีฬาและนันทนาการจามเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง หมู่ที่ 2 ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง เป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสานสัมพันธ์ฝ้ายคำเกมส์ ครั้งที่ 13 ประจำปีการศึกษา 2562 โดยโรงเรียนเทศบาล 1 บ้านกลางร่วมกับชมรมผู้ปกครองนักเรียนและครู จัดกิจกรรมฯขึ้น เพื่อเป็นการส่งเสริมให้นักเรียนได้มีพัฒนาการด้านร่างกาย จิตใจ อารมณ์ สังคม...

ประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ”

วานนี้ (25 พ.ย. 62) เวลา 08.30 น. ที่เทศบาลตำบลต้นธงอ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน นายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง พร้อมประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ตำบลบ้านกลาง เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความ ดี ด้วยหัวใจ” โดยมีนายชาตรี กิตติธนดิตถ์ นายอำเภอเมืองลำพูน เป็นประธานในพิธีฯ พร้อมร่วมปลูกต้นรวงผึ้ง โดยมีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตอำเภอเมืองลำพูน, กำนัน-ผู้ใหญ่บ้าน ,ผู้นำชุมชน,...

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ตามโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ

วันนี้ (21 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนางรัตนา ปรีชานุกูล ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน รักษาราชการแทนผู้อำนวยการกองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ตามโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำสุขภาพ ญาติ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ...

ทต.บ้านกลางำพูน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการ

วันนี้ (20 พ.ย. 62) เวลา 13.30 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง นำโดยนายอภิชาติ เทพชา ปลัดเทศบาล ปฏิบัติหน้าที่นายกเทศมนตรีตำบลบ้านกลาง อ.เมืองลำพูน จ.ลำพูน ร่วมกับ ศูนย์พัฒนาและฟื้นฟูคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุและคนพิการ และภาคีเครือข่ายตำบลบ้านกลาง ลงพื้นที่ติดตามเยี่ยมบ้านผู้สูงอายุ และผู้พิการตำบลบ้านกลาง ตามโครงการส่งเสริม ใส่ใจดูแลสุขภาพผู้สูงอายุและผู้พิการ ตำบลบ้านกลาง ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แกนนำสุขภาพ ญาติ และผู้ดูแลผู้สูงอายุ ผู้พิการ มีความรู้...

เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. ทำกิจกรรมถนนสวย สะอาด ปลอดภัย และกิจกรรมทำความสะอาดศูนย์กีฬาและนันทนาการจสมเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน

วานนี้ (13 พ.ย. 62) เวลา 15.00 น. เทศบาลตำบลบ้านกลาง ร่วมกับประชาชนจิตอาสาพระราชทาน 904 วปร. เราทำความดี ด้วยหัวใจ และอาสาสมัครท้องถิ่นรักษ์โลก (อถล.) ได้ร่วมกันทำกิจกรรมถนนสวย สะอาด ปลอดภัย และกิจกรรมทำความสะอาดศูนย์กีฬาและนันทนาการจสมเทวีเทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ตามแผนปฏิบัติการจิตอาสา เทศบาลตำบลบ้านกลาง อำเภอเมือง จังหวัดลำพูน โดยกำหนดจัดกิจกรรมทุกวันพุธ เป็นประจำต่อเนื่อง ทุกสัปดาห์ ตั้งแต่เดือนตุลาคม...

Stay connected

1,015แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

กฟผ. เตรียมมาตรการเข้มรับมือ COVID-19

  กฟผ. เตรียมมาตรการเข้มทุกโรงไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า รับมือการแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ที่สำคัญ มั่นใจไม่กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ที่สำคัญในการผลิตและส่งไฟฟ้าเพื่อป้องกันและ           ลดความเสี่ยงผลกระทบจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน โดยมีมาตรการเข้มตั้งแต่การเฝ้าระวังในพื้นที่โรงไฟฟ้า ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าและอาคารศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคนก่อนเข้าอาคาร ให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยในขณะทำงาน พร้อมทั้งทำความสะอาดอาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ กฟผ. ได้เตรียมมาตรการรองรับการระบาดของเชื้อ...

พิษโควิด-19 “ต้องเลื่อน” การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ลำพูนเกมส์”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ในประเทศไทย หลายหน่วยงานได้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรม หรือการแข่งขันต่างๆออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย           วันนี้ ( 13 มีนาคม 2563 ) นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน...

จังหวัดลำปาง จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563

เช้าวันนี้ (13 มี.ค.63) จังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ...