ม.แม่โจ้ เลื่อนพิธีพระราชทานปริญญาบัตร

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  แถลงการณ์เลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2561 - 2562  เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19) รองศาสตราจารย์ ดร.วีระพล  ทองมา  รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยแม่โจ้  ได้ลงนามในแถลงการณ์  โดยอ้างอิงสถานการณ์การแพร่ระบาดของ COVID-19 ที่ทวีความรุนแรงและจะเข้าสู่ระยะที่ 3 เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดไม่ให้ขยายวงกว้าง  และเพื่อความปลอดภัยด้านสุขภาพของทุกคนที่เกี่ยวข้อง  มหาวิทยาลัยแม่โจ้  จึงขอเลื่อนงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร  ประจำปีการศึกษา 2561 -...

เชียงราย ขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ปี 2563

ศึกษาธิการจังหวัดเชียงรายส่งเสริมสนับสนุนและคัดเลือกการปฏิบัติการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยเป็นเลิศจังหวัดเชียงราย ประจำปี 2563         นายวิญญู สันติภาพวิวัฒนา ศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจง คณะกรรมการโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการจัดการศึกษาปฐมวัย ประจำปีงบประมาณ 2563  และคณะกรรมการพิจารณาคัดเลือกผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Oractice)  ณ ห้องประชุมสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดเชียงราย   อำเภอเมือง จังหวัดเชียงราย ผู้เข้าร่วมประชุม  ประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงราย  ผู้แทนสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย  ผู้แทนสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงราย  ผู้แทนสำนักงานส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นจังหวัดเชียงราย...

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โปรดเกล้าฯให้กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง              เมื่อวันพุธที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 09.00 น.ที่หอประชุมสมเด็จย่า มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ทั้งระดับบัณฑิต...

มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2561

วันนี้ (24 ก.พ.63) เวลา 09.00 น. พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณฯ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม ให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2561 ณ หอประชุมพญางำเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา โดยปีนี้มีผู้สำเร็จการศึกษา จำนวน 4,224 คน ประกอบด้วย ดุษฎีบัณฑิต มหาบัณฑิต บัณฑิต และดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์

มหาวิทยาลัยพะเยา คุมเข้มป้องกัน Covid-19 ช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยพะเยา

รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา กล่าวว่า มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2561 ในวันจันทร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2563 ซึ่งปีนี้มีบัณฑิตเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร จำนวน 4,224 คน รวมจำนวนผู้ปกครอง บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐ และเอกชน ทำให้มียอดจำนวนคนเข้าพื้นที่นับหมื่นคน ซึ่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 มหาวิทยาลัยพะเยาตระหนักถึงความปลอดภัย และแนวทางป้องกันเชื้อไวรัส COVID-19 รวมถึงไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ต่างๆ ที่มักจะระบาดในช่วงพิธีพระราชทานปริญญาบัตร โดยร่วมกับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะ หน่วยงาน...

คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มร.ลป. รับมอบอุปกรณ์การสอน จาก บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด มูลค่า ๙๕๗,๖๙๒.- บาท

เมื่อวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๓ รศ.ดร.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏ พร้อมด้วย ผศ.จักรกฤษณ์ ฮั่นยะลา คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม และคณาจารย์ ร่วมรับมอบอุปกรณ์การสอน ตลับลูกปืน จำนวน ๙๘ รายการ มูลค่า ๙๕๗,๖๙๒.- บาท  จาก บริษัท เอ็น เอส เค แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด ณ ห้องประชุมอาคารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ชั้น ๑...

นักศึกษา มร.ลป. รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการ “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๑

เมื่อวันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๒ รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางกล่าวต้อนรับตัวแทนจากธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ในการรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ โครงการ  “กล้าใหม่…ใฝ่รู้” ระดับอุดมศึกษา/ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง ปี ๒๕๖๑ ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์ ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ ...

วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย จ.ลำพูน นำคณะนักศึกษาระดับชั้น ปวช. จำนวน 81 คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้พื้นที่ จ.ชลบุรี (มีคลิป)

วันที่ 18 – 22  ต.ค. 62  วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย จ.ลำพูน นำคณะนักศึกษาระดับชั้น ปวช. จำนวน  81 คน ไปทัศนศึกษาพื้นที่ จ.ชลบุรี โดยมีคณะเจ้าหน้าที่วิทยากรจากทีมงาน เนวี บิลดิ้งทีม คอยต้อนรับภายในบริเวณฐานทัพเรือสัตหีบ สำหรับการจัดทัศนศึกษานอกสถานที่ของวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาฯ ในครั้งนี้ เป็นการดำเนินการตามแผนงานและนโยบายของวิทยาลัยฯ ซึ่งนอกจากจะมีคณะนักศึกษาจากจังหวัดลำพูนแล้ว ยังมีคณะนักศึกษาจากวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญา หนองคาย ไปร่วมด้วยอีกเช่นกัน https://youtu.be/ArUC6gDTbg4 https://youtu.be/7OJGvqnunOQ https://youtu.be/hrix5oBHd0A   นายพิชิต  นิตยโรจน์ ผู้อำนวยการวิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาฯ ลำพูน กล่าวว่า ...

ม.พะเยา จัดการเรียนการสอนหลักสูตรครู 4 ปี ทำให้นิสิตได้มีงานทำที่เร็วขึ้น

ปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไปนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาจะได้เรียนครู 4 ปี สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา ทำให้นิสิตได้มีงานทำที่เร็วขึ้น และมีแนวโน้มเป็นครูมืออาชีพในอนาคต ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธิดาวัลย์ อุ่นกอง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ วิทยาลัยการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา เปิดเผยว่า ตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ในปีการศึกษา 2562 เป็นต้นไป ให้มีการจัดการเรียนการสอนครู 4 ปี เพื่อให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ ระดับอุดมศึกษา โดยจะเริ่มจากนิสิตรหัส 62 เป็นต้นไป จะได้เรียนหลักสูตรครู 4...

มร.ลป. รับมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรระดับเงิน “โครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยปี ๒๕๖๑ (GREEN YOUTH)

รศ.กิตติศักดิ์ สมุทธารักษ์ รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยได้รับมอบโล่เกียรติคุณและเกียรติบัตรระดับเงิน “โครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยปี ๒๕๖๑ (GREEN YOUTH) ณ ห้องประชุมโอฬารฤทธิ์   ชั้น ๑๐ อาคารโอฬาร โรจน์หิรัญ เมื่อวันที่ ๘ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในการนี้ ผศ.พิมผกา โพธิลังกา รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและวิชาการต่างประเทศ พร้อมด้วย อ.เอกชัย ญาณะ (หัวหน้าโครงการ) และตัวแทนนักศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม เข้าร่วมพิธีรับมอบโล่เกียรติคุณ    และเกียรติบัตรระดับเงิน “โครงการดำเนินกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อมภายในมหาวิทยาลัยปี...

Stay connected

1,015แฟนคลับชอบ
0ผู้ติดตามติดตาม
- Advertisement -

Latest article

กฟผ. เตรียมมาตรการเข้มรับมือ COVID-19

  กฟผ. เตรียมมาตรการเข้มทุกโรงไฟฟ้าและศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้า รับมือการแพร่ระบาด COVID-19 ทั้งความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ที่สำคัญ มั่นใจไม่กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2563 นายวิบูลย์ ฤกษ์ศิระทัย ผู้ว่าการการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เปิดเผยว่า กฟผ. ได้เตรียมความพร้อมของบุคลากรและอุปกรณ์ที่สำคัญในการผลิตและส่งไฟฟ้าเพื่อป้องกันและ           ลดความเสี่ยงผลกระทบจากสถานการณ์การติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ไม่ให้กระทบต่อการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้าให้แก่ประชาชน โดยมีมาตรการเข้มตั้งแต่การเฝ้าระวังในพื้นที่โรงไฟฟ้า ห้ามผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องเข้าพื้นที่โรงไฟฟ้าและอาคารศูนย์ควบคุมระบบกำลังไฟฟ้าอย่างเด็ดขาด ตรวจวัดอุณหภูมิของพนักงานทุกคนก่อนเข้าอาคาร ให้พนักงานใส่หน้ากากอนามัยในขณะทำงาน พร้อมทั้งทำความสะอาดอาคารและอุปกรณ์ทั้งหมดด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อและแอลกอฮอล์เป็นประจำทุกวัน นอกจากนี้ กฟผ. ได้เตรียมมาตรการรองรับการระบาดของเชื้อ...

พิษโควิด-19 “ต้องเลื่อน” การแข่งขันกีฬาแห่งชาติ “ลำพูนเกมส์”

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส โควิด -19 ในประเทศไทย หลายหน่วยงานได้มีการเลื่อนการจัดกิจกรรม หรือการแข่งขันต่างๆออกไปก่อนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ เพื่อเป็นการปฏิบัติตามนโยบายของรัฐบาลในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรคติดต่ออันตราย           วันนี้ ( 13 มีนาคม 2563 ) นายพงศ์รัตน์  ภิรมย์รัตน์  ผู้ว่าราชการจังหวัดลำพูน...

จังหวัดลำปาง จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563

เช้าวันนี้ (13 มี.ค.63) จังหวัดลำปาง ร่วมกับสถาบันคชบาลแห่งชาติ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ จัดงานวันช้างไทย ประจำปี 2563 โดยมีนายณรงค์ศักดิ์ โอสถธนากร ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง เป็นประธานในพิธีเปิดงานฯ พร้อมด้วยคณะผู้บริหารหน่วยงานองค์กรภาครัฐ รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน หัวหน้าส่วนราชการระดับจังหวัด อำเภอ...